قالب سایت خبری وردپرس

قالب سایت خبری Logger برای وردپرس – دانلود رایگان

Posted Posted in قالب و بسته نصبی

دانلود قالب سایت خبری وردپرس Logger حرفه ای و RTL ساپورت قالبهای خبری، اکثرا قالبهایی با ماژول پوزیشنهای بالا، و حرفه ای هستند که دست طراح را برای درج انواع ماژولها در بخشهای متنوع باز می گذارند. ما در این مطلب یک قالب خبری وردپرس، با قابلیت واکنش گرایی کامل، و ماژول پوزیشینهای متعدد را […]